Auktoriserade översättningar

Den vanligaste anledningen till att man behöver få en text auktoriserad är främst för att man behöver översätta intyg, betyg och liknande, eller om texten ska hålla i ett juridiskt sammanhang, t.ex. i en rättegång samt då översättningen ska ha status som originalhandling, t.ex. en årsredovisning som ska lämnas in till en utländsk eller svensk myndighet.

Auktoriserad translator är en personlig och skyddad titel. En auktoriserad translator har genomgått ett omfattande prov hos Kammarkollegiet där man under en dag testar översättarens förmåga att översätta tre typer av texter: en allmän, en finansiell och en juridisk. Provet bedöms därefter av en expert och alla tre proven måste vara godkända för att man ska få kalla sig auktoriserad translator. Varje auktoriserad översättare får ett eget nummer och en stämpel och de dokument som ska auktoriseras ska förses med detta.

I Sverige blir man auktoriserad mellan svenska och ett annat språk. Man kan med andra ord inte bli auktoriserad i Sverige mellan t.ex. engelska och franska. Ett nytt prov måste göras om man vill vara auktoriserad inom flera språkkombinationer. Vart femte år genomgår translatorn ett nytt test för att kunna få behålla sin titel.

Auktoriserade translatorer hitta du på Kammarkollegiet’s webbplats.

Offert Ring mig