Login   
TextMinded Blog
Share |

2011-03-17

By Cecilia Enbäck (Sweden)

EU - Working together for quality

Det viktigaste mötet var förstås det som ägde rum i Charlemange-byggnaden, där vi befann oss, och det som skedde tvärs över gatan var bara av underordnad betydelse. Med ungefär den andemeningen inledde den nytillträdde generaldirektören för Generaldirektoratet för översättning (DGT) Rytis Martikonis sitt anförande när han hälsade oss välkomna till denna dag. Inbjudna var frilansande översättare och företag som har kontrakt med Europeiska kommissionen i dag. En person från varje företag fick komma, övriga intresserade kunde delta via webcast – den första i DGT:s historia.

 

Vi var över 70 personer som hörsammat inbjudan och kommit till Bryssel. Dessutom fanns företrädare för kommissionens språkenheter på plats. Vi satt alla samlade som i ett stort rundabordssamtal, med flaggor för länderna och namnskyltar för varje person som deltog.

 

Inledningsvis fick vi lyssna på kommissionens representanter som presenterade spännande siffror. De översätter ca 2 miljoner sidor per år, av dessa läggs 27 % ut på frilansande leverantörer, detta är ungefär samma för alla språk utom engelska som lägger ut ca 50 %! Kommissionen i sig har en dubbel roll i och med att de är dels en stor utförare av översättningstjänster för sina beställare, dels är de en stor beställare av översättningstjänster från översättningsföretag runt om i Europa. De ser till att de är synliga i olika översättningssammanhang och deltar ofta i olika översättningskonferenser runt i Europa. De besöker också de olika länderna och ordnar träffar och informerar frilansleverantörerna.

 

Under dagen fick vi höra presentationer på temat kvalitet i översättningsprocessen dels från företrädare från kommissionens enheter, dels genom bidrag från frilansleverantörer. Det var en bra mix.

 

Föredragen behandlade vitt skilda aspekter av begreppet kvalitet, från hur man kan använda filhantering effektivt, via att ta ett samlat grepp om feedback man får, till hur man bäst ser till att kommissionens webbresurser är uppdaterade och hur man med hjälp av IT och CAT-verktyg både kan undvika och skapa misstag. Ett av bidragen behandlade också öppenhetsaspekten – vi är en liten del i ett stort regelverk med många intressenter – i sådana lägen är öppenhet och kommunikation viktigt mellan alla inblandade parter! Frågor från dels de närvarande dels från deltagare via webcasten besvarades löpande och det var överlag intressanta frågeställningar.

 

Under de välbehövliga pauserna från föredragen minglades det och utbyttes än mer erfarenhet av kvalitetsarbete för kommissionen.

 

Det var en mycket intensiv dag som absolut väckte tankar och inspiration på hur vi som leverantör av översättningstjänster kan förbättra vårt arbetsflöde och våra rutiner för beställare som kommissionen men också så klart för våra övriga kunder. Det är dags att kavla upp ärmarna och se över kvalitetsrutinerna och göra dem ännu bättre med andra ord!

Back

Category: ON TRANSLATION

Vi tar hand om din dokumentation från text till layout!